Tvrtku OMEGA GRUPA d.o.o. sačinjava tim neovisnih stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom na područjima sigurnosti. Naše iskustvo i stručnost omogućuju nam ponudu jedinstvenih rješenja za svaku tvrtku iz područja fizičke, tehničke, poslovne i informacijske sigurnosti.
Posebnu pozornost posvećujemo primjeni preventivnih mjera koje pružaju najveći omjer dobivenih rezultata uz minimalan angažman resursa. U radu s našim klijentima posebnu pozornost pridodajemo diskreciji, objektivnosti te zaštiti njihovih interesa.

Zašto izabrati baš nas?

Naša tvrtka prosuđuje sigurnost kao stanje u kojem su objekti tvrtke, zaposlenici, poslovne tajne i procesi zaštićeni od svih oblika sigurnosnih ugroza.

Predlažući odgovarajuća rješenja u sklopu implementacije sigurnosnih politika tvrtki posebnu pozornost obraćamo na to da mjere sigurnosti ne ometaju ostale poslovne ili tehnološke procese pri čemu predlažemo optimalan angažman financijskih, organizacijskih i ljudskih resursa.

Naš cilj je uspostava i održavanje sigurnosti tvrtke kao trajnog procesa. Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem je dinamičan proces koji se treba usavršavati i prilagođavati.

Odabirom naše tvrtke izbrali ste neovisnost, pouzdanost, diskreciju te profesionalna i sveobuhvatna rješenja uz optimalne troškove. Tvrtka, njezini zaposlenici i vanjski suradnici nemaju interesnih povezanosti s političkim strankama, interesnim skupinama, medijima kao ni državnim institucijama, što nas čini objektivnim i pouzdanim partnerom.

Usluge

Sigurnosni konzalting

Provodimo savjetovanja u vezi s pravnim definiranjem poslovnih tajni za tvrtke, izrade pravilnika o poslovnim tajnama, podzakonskih propisa te procedura za zaposlenike, kao i konzalting u vezi ostvarivanja organizacijskih i tehničkih uvjeta za dobivanje EU sigurnosnih certifikata.

Izrada prosudbi ugroza i planova zaštite objekata

U sklopu prosudbe ugroza sagledavaju se svi oblici ugroza tvrtke, kako ugroze usmjerene prema fizičkoj sigurnosti objekata i zaposlenika, tako i prema cjelokupnoj poslovno, tehničkoj i informacijskoj sigurnosti, na osnovu čega se klijentima predlažu odgovarajuća tehnička i organizacijska rješenja.

Analize i upravljanje rizicima

Izrađujemo analize rizika na osnovu kojih predlažemo pojedinačna i skupna rješenja, modele organizacije upravljanja u kriznim situacijama te primjenjive modele kontinuiteta poslovanja.

Zaštita od nelegalnog prikupljanja podataka

Poduzimajući odgovarajuće zakonske postupke i procedure zaštićujemo tvrtku i njezine zaposlenike od nelegalnog prikupljanja podataka o poslovnim tajnama tvrtke, osjetljivim i povjerljivim podacima uz kontinuirano podizanje razine svijesti (situation awarness).
Radimo na razvoju, proizvodnji i održavanju elemenata i sustava tehničke zaštite osoba i imovine.

Izrada i implementacija sigurnosne politike

Sigurnosna politika tvrtke predstavlja temeljni dokument koji određuje pravce, napore, modele i resurse na temelju kojih se provode svi daljnji postupci u svrhu poboljšanja i očuvanja stanja sigurnosti.

Obuka managementa i zaposlenika

Obuka managementa i zaposlenika provodi se prema specifičnim zahtjevima klijenata, a obuhvaća različite oblike obuke u zaštiti od industrijske špijunaže, obuke o sigurnosnim procedurama, ponašanju u sigurnosno rizičnim zonama te obuke u mjerama i procedurama tehničke zaštite osjetljivih podataka. Organiziramo seminare, tečajeve, vezane za sigurnost.

Sigurnost managementa i zaposlenika

Sigurnost managementa i zaposlenika ostvarujemo kroz predlaganje organizacijskih modela i mjera fizičke i tehničke zaštite, kako tvrtke i objekata, tako i pojedinih događanja, važnijih poslovnih sastanaka i sl.

Primjena posebnih mjera tehničke zaštite (TSCM)

Predlažemo učinkovita organizacijska i tehnička rješenja za zaštitu podataka te zaštitu glasovne ili elektroničke komunikacije.

Naše usluge u suradnji sa našim partnerima mogu uključivati i organiziranje privatnih zrakoplova, najam jahti, poslovni prijevoz, najam vila, VIP rezervacije i događaje, te VIP osobnu zaštitu.
Nudimo poslove zaštite osoba i imovine koji se provode tjelesnom ili tehničkom zaštitom, a koja su prilagodena individualnim potrebama klijenata po najvišim svjetskim standardima.
Izrađujemo planove i programe, te održavamo tečajeve i provodimo usavršavanje osoba da bi prilagodili i podigli sigurnost u vašem radnom okruženju.

Kontakt

Kontaktirati nas možete putem slijedećeg obrasca.
Obratite pažnju na upis točnih podataka kako bismo Vam se mogli javiti u najkraćem roku.